Herleef de Natuurreligie

De wijze waarop de experts (kerk, bijbel) proberen om ons een rad voor de ogen te draaien en als je de data en de feiten niet kent, zou je denken dat wat ze zeggen wijs is en waar. 

Een mening hebben mag, maar mensen met een oordeel of gedachtegang van iets waar ze nog maar weinig of helemaal niets meer vanaf weten, kunnen maar beter zwijgen! Als men niet meer weet hoe de "bezem op de steel "zit", bevooroordeeld door bijv. hun eigen geloof, krijgt men als snel een misplaatste discussie. Dan kan men beter de grappen of een (voor) oordeel van deze oude oer-religie voor je houden en eerst de geschiedenis in duiken ver voor het ontstaan van het Christendom! Want wie de geschiedenis NIET kent is gedoemd haar te herhalen!

 

Bij het lezen van deze site is het niet mijn intentie om u te willen overtuigen, dit is aan u zelf het is uw vrije keus, zoals deze site mijn vrije keus is. Net zo vrij als een mening mogen geven over een geloof, wat niet het uwe of de mijne is.

 

Op deze site staan echter wel bewezen feiten, feiten waar we niet meer omheen mogen draaien, uit respect voor onze (oer) ouders, de oude (verloren) beschaving. Wie weet, welk inzicht het voor u nu of voor in de toekomst zal brengen, dat is geheel aan u. 
Maar durf ook voorbij de horizon te kijken. Vertrouw hierbij op uw innerlijk Goddelijke zelf, vrees niet, maar wees vrij in uw zijn.

Wij denken, voelen, ervaren soms anders dan ons is geleerd, dit overkwam mij dus ook. We zijn volledig aanwezig in elke (nieuwe) ervaring. Sommigen gaan ver terug in de tijd, (zo ook ik) en komen tot de ontdekking dat er vele verschuivingen van richtlijnen/rituelen met hun toebehoren heeft plaats gevonden, "heksenkrakers". 

Wat eens geleerd is kan opnieuw geleerd worden door je open te stellen. Pas als je die ene stap hebt gezet wordt de volgende stap zichtbaar, wat je eens tot je had genomen kan opnieuw herdacht worden en anders tot je genomen worden. 

 

Om aan te tonen aan de samenleving (ook aan de niet gelovige onder ons) wil ik laten lezen dat, ons vrije (oer) religie net zo waardig is als dat van het christendom en alle andere geloven, er niets geheimzinnig eng of vreemd aan ons is. Zoals andere geloven ons doen afschilderen, tracht ik dit zoveel mogelijk te onderbouwen op mijn site dat het hier om misstanden gaat. Durf jij het aan om voor het bestaan van het christendom te gaan? Laat je meevoeren en laat je inspireren op deze site.

Live by heart tot heart, hand in hand, bij peace and love to stand.

Blessed Be

Jolanda
Mentrix van Herleef de Natuurreligie